Seminārs “CRO: Pielāgo mājaslapu pārdo?anai un palielini Revenue par vismaz 40%”

4. martā notiks www.rsgeerbooks.com seminārs “Mājaslapas pielāgo?ana pārdo?anai (CRO) jeb kā palielināt Revenue par vismaz 40%, neieguldot naudu jauna trafika piesaistī?anā”.

Uz pasākumu aicinām visus, kas meklē iespējas un idejas, kā? uzlabot mājaslapu, paaugstināt tās darbības efektivitāti (Conversion Rate) un rezultātā palielināt ie?ēmumus (Revenue), vidējā ?eka vērtību (AOV) un rentabilitāti (ROI).?

Bi?etes uz semināru var iegādāties: bezrindas.lv

Semināra norises vieta:

Rija VEF Hotel
Brīvības 199c, Riga, Latvija, LV-1039
KONFEREN?U ZāLE “CITY”

Semināra darba kārtība

13:30 – 14:00 Re?istrācija

14:00 – 14:45 Digitālā mārketinga tendences 2020. gadā (S. Volvenkins)

14:45 – 15:05 Kafijas pauze, Networking

15:05 – 16:35 Konversijas optimizācija (CRO). Iespējas, pa?ēmieni, mīti.

16:35 – 17:00 Jautājumu-atbil?u individuālas sesijas no www.rsgeerbooks.com digitālā mārketinga ekspertiem

Pasākumu atklās Sergejs Volvenkins (PhD) – www.rsgeerbooks.com digitālās noda?as vadītājs – ar vispārīgu tēmu par digitālā mārketinga tendencēm, ko var sagaidīt 2020. gadā. Tenden?u apkopojums tika veikts no pasaulē vado?ajiem resursiem/uz?ēmumiem. No vairāk nekā 50 tendencēm ir atlasītas 9, kas varētu būt aktuālas vietējā tirgū. ?ī tēma ar CRO ir saistīta pastarpināti, bet tā būs labs un viegls ievads semināra centrālajai tēmai par mājaslapas sagatavo?anu pārdo?anai.

Pasākuma otro da?u pilnībā veltīsim Conversion Rate optimizācijas jautājumiem. Darbs ar mājaslapu var notikt ar devīzi: “Pelniet vairāk, pārdodot efektīvāk!”. Konversijas optimizācija (CRO) ir rīks e-komercijas rentabilitātes palielinā?anai.

Laikā, kad reklāmas cenas pastāvīgi aug, e-komercijas uz?ēmumiem nākas meklēt citus veidus, kā gūt papildu pe??u un veicināt izaugsmi. Palīgā nāk pasaulē pārbaudīta metode, kā celt uz?ēmuma ienākumus: uzlabojot e-komercijas viet?u lietotāju pieredzi (UX) un ievie?ot statistikas zinātnē balstītas konversijas optimizācijas (CRO) programmas.

Seminārā vairāk uzzināsiet par ?ādiem jautājumiem:

  • Konversācijas optimizācijas procesa veido?anas vadlīnijas
  • Kvantitatīva un kvalitatīva lietotāju pieredzes (UX) izpēte
  • Efektīvākie analīzes un CRO rīki
  • UX validācija pret LIFT, AIDA un citiem mode?iem
  • A/B testu veido?anas zinātniskie pamati, hipotē?u prioritizē?ana
  • Vērtīgi padomi efektīva CRO procesa attīstī?anai
  • Svarīgākie CRO “mīti”
  • Padomi, kā rē?ināt CRO programmu atdevi

Pasākumā varēsiet ne tikai iegūt vērtīgas zinā?anas un informāciju, bet arī satikt domubiedrus, izrunāt aktuālus nozares jautājumus un vienkār?i for?i pavadīt laiku.?

Lai ar semināra tēmu varētu iepazīties pēc iespējas vairāk interesentu, pasākuma cena ir simboliska (telpu īres un kafijas pauzes izmaksām): 25 EUR.

Bi?etes uz semināru var iegādāties: bezrindas.lv

Individuālas konsultācijas

Izmantojiet vienreizējo iespēju satikt www.rsgeerbooks.com CRO ekspertu un izrunāt ar vi?u sev aktuālos jautājumus. ?emot vērā, ka laiks individuālām konsultācijām ir ierobe?ots, aicinām laicīgi pierakstīties. Lai sa?emtu maksimālo vērtību no konsultācijas, iesakām sagatavot jautājumus un nosūtīt mums nedē?u pirms pasākuma. Individuālās konsultācijas ir bez maksas.?

Par lektoriem

Vilnis Dreimanis – www.rsgeerbooks.com CRO noda?as vadītājs. E-komercijas eksperts ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi Latvijas tirgū. Vadījis e-komercijas pārdo?anas kanālus uz?ēmumos: STENDERS, VELOSOCK, NUKO. Sertificēts konversijas optimizācijas speciālists ar CRO pieredzi projektos Latvijas un starptautiskos e-komercijas un FinTech jomas uz?ēmumos.

Sergejs Volvenkins (PhD) ir www.rsgeerbooks.com digitālās noda?as vadītājs. Sertificēts Google treneris. Vienīgais Latvijā sertificēts Google Adwords un Analytics eksperts ar doktora grādu (digitālajā mārketingā). Aktīvi dalās ar savu vairāk nekā 10 gadu darba pieredzi digitālo reklāmas kampa?u vadī?anā un analīzē.?

Sergejs Volvenkins ir Latvijas Digitālo ekspertu biedrības dalībnieks.

www.rsgeerbooks.com ir viena no vado?ajām digitālā mārketinga a?entūrām Baltijā. Google Export partner. Mūsu klientu kopējais apgrozījums no tirdzniecības internetā bijis ap 183 milj. EUR (2019. gads. www.rsgeerbooks.com klientu Google Analytics dati). Pārvaldām klientu reklāmas kampa?as 20+ pasaules valstīs. Regulāri veicam zinātniskus pētījumus par digitālo mārketingu sadarbībā ar Latvijas Universitāti. Google vairākkārt ir apbalvojis mūs par teicamiem sasniegumiem.?

www.rsgeerbooks.com ir konkursa “Labākais interneta veikals Latvijā” organizētājs.

Vietu skaits seminārā ir ierobe?ots. www.rsgeerbooks.com patur tiesības atteikt rezervāciju, ja nav brīvu vietu.

国内愉拍自拍免费视频-国产愉拍自拍在线