[Vebināra ieraksts] 10 so?i līdz izciliem rezultātiem e-komercijā

3. jūnijā notika www.rsgeerbooks.com vebinārs, kuru organizēja Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera. www.rsgeerbooks.com vado?ais stratē?is Sergejs Volvenkins (PhD) pusotras stundas laikā dalījās ar vairākiem praktiskiem veidiem un pa?ēmieniem, ar kuru palīdzību var uzlabot rezultātus e-komercijā. Pateicoties tam, ka vebinārs tika ierakstīts, mums ir lieliska iespēja padalīties ar ?o vērtīgo materiālu ar Jums. Labprāt palīdzēsim arī …

Lasīt vairāk

10 so?i? līdz izciliem rezultātiem e-komercijā

Tie?i ?obrīd uz?ēmējiem ir pastiprināts fokuss uz e-komerciju. Daudzi uz?ēmēji sāk tirdzniecību internetā. ?emot vērā aktualitāti, www.rsgeerbooks.com eksperti ir gatavi dalīties ar savu vairāk nekā 100 000 stundu pieredzi digitālo reklāmas kampa?u pārvaldī?anā. Vebināra laikā atklāsim reklāmas veidus un tehnikas, ko pa?i ikdienā praktizējam, pārvaldot interneta veikalu reklāmas kampa?as. Da?a no materiāla tiks pa?emta no …

Lasīt vairāk

CRO procesa rentabilitāte: kad A/B testē?ana ir tā vērta?

Viens no CRO procesa stūrakme?iem ir A/B testē?ana. Jo tikai caur A/B testiem ir iespējams ticami noskaidrot, vai izmai?as, ko plānojam lapā, mums nesīs apgrozījuma pieaugumu, vai tie?i otrādi – samazinās to. Protams, CRO process nav tikai A/B testē?ana, un tālāk rakstā mēs minēsim, ka vietnes, kas nevar at?auties veikt A/B testē?anu, tāpat var izmantot CRO procesa priek?rocības.

Un tātad, kad CRO projekts (ietverot A/B testē?anu) ir tā vērts? Vienkār?s kritērijs, lai noteiktu, vai A/B testē?anai ir pietiekami laba atdeve: Jūsu eso?ais online apgrozījums.

Lasīt vairāk

Kā izveidot efektīvu konversijas optimizācijas procesu?

Pie?emsim, ka Jums kā konvertē?anas optimizācijas speciālistam e-komercijas uz?ēmumā tikko ir pie??irts jauns uzdevums. Jūsu darbs ir paaugstināt konversijas līmeni un ie?ēmumus uz vienu vietnes apmeklētāju par 30%. Kā Jūs to darītu?

Jūsu atbilde pastāstīs visu par Jūsu optimizācijas zinā?anām. Ja sāksiet ar taktikas pieminē?anu – “Es padarītu ?o pogu lielāku” un “Es mainītu ?o un to” – tas nozīmē, ka Jums vēl daudz kas ir jāapgūst. Jo amatieri orientējas uz taktiku, kamēr profesionā?i veido procesu.

Lasīt vairāk


Vai Konversijas optimizācija ir brīnumlīdzeklis?

Par A/B testē?anu da?reiz mēs domājam kā par svara zaudē?anas brīnumlīdzek?iem. Mēs domājam, ka, ja spēsim atklāt vienu brīnumlīdzekli, mūsu e-komercijas rezultāti uzlidos kosmosā. Piemēram, ja atradīsim pareizo pogas krāsu vai izvēlēsimies pareizo produkta attēlu, mēs nok?ūsim e-komercijas ie?ēmumu zelta raktuvē.

Protams, mēs zinām, ka svara zaudē?anas tabletes nedarbojas, ta?u uz A/B testiem bie?i nepiemērojam tikpat stingru lo?iku. Internetā ir atrodami sensacionāli stāsti par to, kā vienas pogas krāsas nomai?a vietnē var radīt miljonu eiro papildu ie?ēmumu, bet patiesībā ?ādi brīnumi ir reti sastopami. īstā bi?ete uz ilgtspējīgu izaugsmi ilgtermi?ā ir pakāpeniski uzlabojumi, kas uzlabo vietnes lietojamību (UX) Jūsu mēr?auditorijai. ?is izaugsmes veids ir lēns un vienmērīgs, ta?u ?oti noturīgs.

Lasīt vairāk

Meklē?anas pieprasījumu analīze: cilvēki sāku?i mazāk interesēties par [aliexpress] un pārslēgu?ies uz vietējiem interneta veikaliem. Interese pēc [dezinfekcijas līdzek?i] pieauga par 10244%, pēc [tualetes papīrs] par +519%

Meklē?anas pieprasījumu analīze: cilvēki sāku?i mazāk interesēties par [aliexpress] un pārslēgu?ies uz vietējiem interneta veikaliem. Interese pēc [dezinfekcijas līdzek?i] pieauga par 10244%, pēc [tualetes papīrs] par +519%

Turpinot martā iesākto izpēti par cilvēku intereses izmai?ām COVID-19 laikā, esam izpētīju?i jaunākos datus un secināju?i, pēc kā cilvēkiem bija vislielākais intereses pieaugums un samazinājums martā.? Meklē?anas pieprasījumu samazinājums Google meklētājā pēc [aliexpress] (-33% pret martu 2019) un [ebay] (-33% pret martu 2019) var norādīt uz to, ka cilvēki vairs nav dro?i par piegādi un …

Lasīt vairāk

Kā mainījusies uz?ēmumu Facebook komunikācija COVID-19 laikā (apkopoti 40 uz?ēmumi, t.sk. SexyStyle)

COVID-19 gandrīz zibenīgi ieviesis izmai?as Latvijas uz?ēmumu satura mārketingā un komunikācijā ar lietotājiem sociālajos tīklos. Liels prieks, ka uz?ēmumi var tik operatīvi pielāgoties ārējiem apstāk?iem. Mēs regulāri sekojam līdzi da?ādu uz?ēmumu satura publikācijām sociālajos tīklos un ?oreiz esam nolēmu?i publiskot pēdējos izpētes rezultātus. Iespējams, arī jums būs vērtīgi uzzināt, kā mainījusies uz?ēmumu komunikācija sociālajos tīklos …

Lasīt vairāk

5 iespējas, kā Jūsu aplikācijai piesaistīt jaunus lietotājus

5 iespējas, kā Jūsu aplikācijai piesaistīt jaunus lietotājus

Esat izstrādāju?i aplikāciju un tagad nepiecie?ams panākt, lai to sāk lietot pēc iespējas vairāk cilvēku gan Latvijā, gan arī citur pasaulē? Tas nav no vieglākajiem uzdevumiem. It īpa?i tāpēc, ka aplikāciju skaits Latvijā un pasaulē ar katru dienu pieaug. ?obrīd pasaulē ir jau vairāk nekā 5 milj. aplikāciju. Skaidrs, ka konkurence ir sīva, bet diez …

Lasīt vairāk

S.Volvenkina intervija par digitālā mārketinga iespējām uz?ēmējiem

28.03. www.rsgeerbooks.com digitālās noda?as vadītājs Sergejs Volvenkins (PhD) piedalījās diskusijā ar Aivaru Mackevi?u (travelnews.lv) par digitālā mārketinga iespējām uz?ēmējiem eso?ajā situācijā. Saturiska un ?oti interesanta diskusija. ?īs sarunas papildinājumā ir tapis bloga raksts par trīs aktivitā?u blokiem, kas būtu noderīgi uz?ēmējiem (bloga raksts ir ?eit). Patīkamu lasī?anu un skatī?anos. Video saturs 1:37 Cik digitāli attīstīta …

Lasīt vairāk

国内愉拍自拍免费视频-国产愉拍自拍在线