Vakances

Google mūs atzinis par labāko Google a?entūru Latvijā 2015. gadā. Mēs pārvaldām klientu komunikāciju vairāk nekā 16 pasaules valstīs.?Esam profesionā?u komanda (16 eksperti), kas ikdienā nodarbojas ar digitālo mārketingu – sasniedzam klientu mēr?us (KPI) un nodro?inām nevainojamu pakalpojuma kvalitāti.

Ja digitālais mārketings jau ?obrīd ir Tava ikdiena vai vēlies ar to saistīt savu profesionālo nākotni, mēs meklējam tie?i Tevi.

Ja esi

 • students, kuram nav pieredzes, bet ir ārkārtīgi liela vēlme k?ūt par digitālā mārketinga ekspertu;
 • citas nozares darbinieks, kur? jūt, ka digitālais mārketings varētu būt vi?a dzīves aicinājums, un vēlas to pamē?ināt;
 • pieredzējis eksperts, kur? zina, kas notiek ar CPA, augot CPC,

mēs labprāt ar Tevi satiktos, lai aprunātos par nākotnes plāniem.

Labprāt sa?emsim no Tevis CV (sūtīt uz sv@imarketings.lv). Vēstules tēmā norādi, uz kuru amatu pretendē. Ja nezini, bet tik un tā vēlies būt mūsu komandā, uzraksti- ? “vēlos noskaidrot sev piemērotāku amatu”.

Kas notiks pēc CV sa?em?anas?
Pēc CV izvērtē?anas mēs nosūtīsim Tev aptaujas anketu. Jautājumi būs atkarīgi no tā, uz kuru amatu vēlies pretendēt un kāda Tev ir pieredze (eksperts, iesācējs, bez pieredzes).

Ja ?os divus posmus izturēsi, tad mēs ar lielu prieku uzaicināsim Tevi uz interviju.

Vakantie amati:

 • Google reklāmas eksperts
 • Google reklāmas praktikants
 • SEO eksperts
 • SEO praktikants
 • Satura mārketinga eksperts
 • Satura mārketinga praktikants
 • Google Analytics eksperts
 • Google Analytics praktikants
 • Pārdo?anas?projektu vadītājs

Dr. Sergejs Volvenkins

“Es lepojos ar www.rsgeerbooks.com komandu. Man ir liels prieks strādāt kopā ar tik kompetentiem, augsti kvalificētiem savas jomas profesionā?iem. Mēs kopā esam intelektuālais centrs, kas risina gandrīz jebkuras sare??ītības digitālā mārketinga uzdevumus. Mums patīk attīstīties, izmē?ināt visu jauno, sasniegt klientu mēr?us un nodro?ināt nevainojamu pakalpojuma kvalitāti mūsu klientiem. ?āda pieeja darbam ?auj mums augt, un tam ir nepiecie?ami jauni kolē?i. Mēs arī ar lielu prieku pie?emam darbā vai praksē spējīgus un zinātkārus cilvēkus, kuri vēlas savu nākotni saistīt ar digitālo mārketingu. Ja esi tāds, es labprāt ar tevi satiktos personīgi. Iespējams, tie?i tu pēc kāda laika k?ūsi par www.rsgeerbooks.com vado?o savas jomas ekspertu.”

Digitālās noda?as vadītājs Dr.Sergejs Volvenkins

国内愉拍自拍免费视频-国产愉拍自拍在线